Mielekäs yrittäjä® -pohdintakortit nyt saatavilla verkkokaupastamme!

Konkreettinen psyykkisen valmennuksen työkalu aloittaville ja kokeneille yrittäjille

Tietoa

Mielekäs yrittäjä® -pohdintakortit sisältävät yrittäjän - siis ihmisen - psyykkistä hyvinvointia tukevaa tietoa, joka pohjautuu useisiin psykologian teorioihin - tiiviisti ja ymmärrettävästi.

Pohdittavia kysymyksiä

Kysymykset ohjaavat sinua tutkimaan ja pohtimaan henkilökohtaisia sekä liiketoimintaasi liittyviä arvojasi, tavoitteitasi, ajatusmallejasi, tunteitasi ja uskomuksiasi.

Työkaluja

Korteista löydät toimivia työkaluja mm. yritysstrategiasi selkeyttämiseen, tavoitteenasetteluun, työhyvinvointiin, tunteiden säätelyyn, ajanhallintaan, priorisointiin ja aikaansaamiseen.

Mielekäs yrittäjä® -pohdintakorttipakka sisältää:

- 94 kpl A6 -kokoisia kortteja
- Kartonkinen korttikotelo
- Soft touch -käsittely suojaa kortteja ja koteloa pidentäen niiden käyttöikää.

TÄÄLTÄ KAUPPAAN!

Mielekäs yrittäjä® -pohdintakortit saat ostettua Seuraava siirto Oy:n verkkokaupasta. Korttien hinta on 95€ (sis.alv. 24%). Hintaan lisätään posti- ja käsittelykulut 6,90€.

Mielekäs yrittäjä® -pohdintakortit ovat oiva, konkreettinen ja helposti lähestyttävä työkalu niin aloittavalle kuin kokeneellekin yrittäjälle.

Esimerkkejä Mielekäs yrittäjä -pohdintakorteista:

Mielekäs yrittäjä® -palvelun takana on Seuraava siirto Oy

Ammattitaitomme perustuu pitkään kypsyneeseen työkokemukseemme, jota on marinoitu asianmukaisilla koulutuksilla ja elämän tuomilla perspektiiveillä pitkin matkaa. Tarjoamme henkilökohtaista valmennusta - siitä voit lukea lisää osoitteesta seuraavasiirto.fi.

Mikko Isotalo

psykoterapeutti, valmentaja/mentori

Mikolla on kokemusta yli 20 työvuoden ajalta työelämän suurista muutoksista ja ilmiöistä niin yksilö- kuin työryhmätasollakin, rivityöntekijänä ja yrittäjänä. Mikko on hankkinut koulutusta myös tuotekehityksen ja palvelumuotoilun saralta.

mikko@seuraavasiirto.fi
+358 50 4919668

Meri-Tuulia Isotalo

KM, ratkaisukeskeinen valmentaja/coach

Meri on oppimisen ja kehittymisen mahdollistaja. Hän on työskennellyt koulutusalan muuttuvissa ja monipuolisissa tilanteissa, verkostoissa ja tiimeissä, myös useissa kehityshankkeissa eri rooleissa. Meriä on luonnehdittu mm. kannustavaksi, ymmärtäväksi ja kekseliääksi.

meri@seuraavasiirto.fi
+358 50 4919669

Mielekäs yrittäjä® -pohdintakortit löydät verkkokaupastamme!

Mihin tämä perustuu?

Useisiin psykologisiin teorioihin ja viitekehyksiin pohjautuva tietoperusta on työstetty helposti lähestyttävään ja käytännönläheiseen muotoon. Alla on esitelty kolme keskeisintä taustateoriaa tiukkaan puristettuna:
Kognitiivinen teoria

Kognitiivinen teoria

ajatukset, tunteet, toiminta

Kognitiivisen teorian keskeinen kiinnostuksenkohde on ajatusten, tunteiden, fyysisten tuntemusten ja toiminnan
yhteyksien tunnistaminen. Sillä, miten olemme elämämme aikana oppineet havainnoimaan ympäröivää maailmaa ja itseämme, miten suodatamme havaitsemamme informaation ja tulkitsemme sitä uskomustemme mukaisesti, on vaikutusta tunteisiimme, toimintaamme ja tuntemuksiimme. Tältä pohjalta myös teemme päivittäin lukuisia päätelmiä
ja valintoja, jotka määrittävät elämämme sisältöjä.

Ratkaisukeskeinen teoria

Ratkaisukeskeinen teoria

myönteinen tulevaisuusvisio, oivallus, tavoitteet

Ratkaisukeseinen teoria tarjoaa tulevaisuuteen suuntaavaa, näkökulmia avaavaa, myönteistä, tavoitteellista ja voimavaroja aktivoivaa ajattelua. Siinä muodostetaan mielikuvia siitä, miten asiat ovat silloin, kun ne ovat hyvin, asetetaan tavoitteet myönteisen tulevaisuusvision mukaisesti ja etsitään askeleet kohti toivottua päämäärää.

Itseohjautuvuusteoria

Itseohjautuvuusteoria

Autonomia, pystyvyys, yhteenkuuluvuus

Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä tulee täyttyä kolme psykologista perustarvetta, jotta voi elää merkityksellistä elämää. Omaehtoisuus (autonomia), eli kokemus siitä, että ihminen voi itse, vapaasti omasta tahdostaan valita ja päättää tekemisensä. Pystyvyys (kyvykkyys), kokemus pätevyydestä, haasteista selviytymisestä ja aikaansaavuudesta, sekä yhteys kanssaihmisiin (läheisyys), jolloin ihmisen perustavaa laatua oleva tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja läheisyyttä toisiin ihmisiin täyttyy. Myös kokemus siitä, että voi tehdä hyvää toisille ja että itsen antama panos yhteiseen maailmaan on avuksi muille, lisää tutkitusti merkityksellisyyden kokemusta.

Käyttäjäarvio Mielekäs yrittäjä® -pohdintakorteista

Käyttäjäarvio Mielekäs yrittäjä® -pohdintakorteista

Markku Aaltonen, yrittäjä

"Mielekäs yrittäjä -oppimateriaali on todella hyvin suunniteltu. Erityisesti yrittäjän kannalta tämä sisältää paljon laajemmin tietoa ja ohjeita kuin perinteiset yrittäjille suunnatut oppaat ja kurssit. Tässä mennään yrittäjän perusasioista eteenpäin omaan jaksamiseen, työhyvinvointiin ja vieläpä perheestä ja läheisistä huolehtimiseen asti. Ja mikä parasta, materiaali nojaa vankkaan tutkimuspohjaiseen lähdeaineistoon sekä tekijöiden monipuoliseen kokemukseen. Suosittelen lämpimästi!"

Ei oo totta -blogi: Testissä: Mielekäs yrittäjä -puuhapakka

Ei oo totta -blogi: Testissä: Mielekäs yrittäjä -puuhapakka

Katleena Kortesuo, tietokirjailija ja viestinnän valmentaja

Tietokirjailija ja viestinnän valmentaja Katleena Kortesuo julkaisi omassa blogissaan Mielekäs yrittäjä® -korttipakan arvostelun.

"Kokonaisarvosanaksi annan 9-. Sisällöissä ei ole huomautettavaa, vaan kritiikkini kohdistuu pikemminkin visuaaliseen puoleen. Seuraava versio kannattaa ehkä koekäyttää yleisöllä, jolloin lopullisessa versiossa voi ottaa huomioon käyttäjäpalautteen."

Lue arvostelu kokonaisuudessaan klikkaamalla suurennuslasia.