Mikä on Mielekäs yrittäjä?

Seuraava siirron missiona on tukea yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia kohti mielekästä ja merkityksellistä yrittäjyyttä. Tällä tarkoitamme mm. sitä, että yrittäjä voi asettaa omat tavoitteensa sekä tehdä työtä omien arvojensa ja vahvuuksiensa mukaisesti. Sisäisen motivaation ohjaamana – ulkoista motivaatiota väheksymättä tai unohtamatta – työ tuottaa tekijälleen tyydytystä, yrittäjä voi ja jaksaa Lue lisää…