Seuraava siirron missiona on tukea yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia kohti mielekästä ja merkityksellistä yrittäjyyttä. Tällä tarkoitamme mm. sitä, että yrittäjä voi asettaa omat tavoitteensa sekä tehdä työtä omien arvojensa ja vahvuuksiensa mukaisesti. Sisäisen motivaation ohjaamana – ulkoista motivaatiota väheksymättä tai unohtamatta – työ tuottaa tekijälleen tyydytystä, yrittäjä voi ja jaksaa hyvin. Hyvinvoiva yrittäjä on monella mittarilla menestyvä yrittäjä! Yrittäjän menestys (millaista se kenenkin omien arvojen myötä sitten onkaan – terveyttä ja hyvinvointia, taloudellista, sosiaalista, ehkä kaikkia näitä?) heijastelee ja säteilee ympäristöön niin yksilö- ja perhetasolla, paikallisesti seutukunnallisella tasolla kuin valtakunnallisestikin. Hyvinvointi ja kukoistus tuottavat lisää hyvinvointia ja kukoistusta.

Mielekäs yrittäjä -konsepti sisältää valmennukselliset pohdintakortit, sekä niiden lisäksi mahdollisuuden henkilökohtaiseen valmennukseen. Pohdintakortit ohjaavat käyttäjänsä pohdittavien teemojen äärelle, ja valmennus antaa mahdollisuuden jatkaa työskentelyä luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa valmentajan kanssa. Valmennus perustuu dialogiin, eli arvostavaan keskusteluun, jonka päämääränä on ymmärryksen lisääminen, oivalluttaminen. Ei siis oikeassa oleminen. Kyse ei ole myöskään ”tee näin” -tyyppisestä neuvonnasta. Tärkeimmät teemat valmennuksessa ovat yrittäjän omat aiheet, mitä hän haluaa nostaa pöydälle, fokuksessa on siis ”Y-tunnuksen takana” olevan ihmisen kuuleminen ja kohtaaminen.

Korttien tehtävä on virittää käyttäjänsä löytämään itselleen sopivimpia työkaluja ja näkökulmia yrittäjänä toimimiseen. Työkaluja voi ja tulee muokata omien tarpeiden mukaan, tuunata niistä sellaisia, että ne palvelevat käyttäjäänsä omassa, yksilöllisessä tilanteessaan.

Tämä konkreettinen työkalu sisältää paljon tietoa, pohdittavia kysymyksiä sekä napakoita työkaluja useisiin yrittäjyyteen läheisesti liittyviin osa-alueisiin:

  • Liiketoiminta-ajatuksen ja yritysstrategian selkeyttäminen
  • Yrittäjän mindset, tavoitteet, vahvuudet ja tahto
  • Yrittäjän tunteet, uskomukset, ajatusmallit ja -vinoumat
  • Työssäjaksaminen, resilienssi ja työuupumus
  • Yrittäjän kriisitilanteet
  • Ajanhallinta ja aikaansaaminen
  • Yrittäjän verkostot, suhteet ja roolit
  • Yrittäjän omat teemat

Mielekäs yrittäjä -pohdintakortit tulet löytämään verkkokaupastamme osoitteesta seuraavasiirto.fi.

Kategoriat: Yrittäjyys